Mục tiêu đầu tiên của Xí nghiệp là năng suất lao động bằng cách cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới.

Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn với 670 CB-CNV, trong đó có 630 đoàn viên công đoàn, được bố trí hợp lý theo từng bộ phận gắn liền với từng chức năng, là một thành viên trực thuộc Liên hiệp Sức Kéo Đường sắt, với nhiệm vụ phục vụ vận tải, hiện Xí nghiệp đang quản lý 57 đầu máy chi phối. Năm qua, Xí nghiệp đã vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch trên giao. Kết quả kinh doanh của Xí nghiệp năm 2009 vuợt so với 2008 bình quân trên 10% các mặt. Ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Xí nghiệp cho biết: “Mỗi lần Nhà nước điều chỉnh hệ số lương cơ bản là mỗi lần Giám đốc Xí nghiệp phải tìm ra một giải pháp mới để tăng năng suất lao động, có vậy mới đủ chi phí trả lương cho người lao động”. Dù trong bối cảnh kinh tế quốc tế, khu vực cũng như trong nước năm 2009 khó khăn về tài chính, vật tư thiết bị hạn chế, giá cả tăng vọt... nhưng dưới sự điều hành năng động của Ban Giám đốc Xí nghiệp, kết hợp với sự đồng thuận trong các tổ chức quần chúng như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, bằng các phong trào thi đua lao động sản xuất thiết thực, thời gian qua Xí nghiệp đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 đạt 3.527.412.255 Tkm tổng trọng (99,28%); 6.396.283 tổng km chạy tàu (đạt 100,29%) so với 2008. Ngày máy kéo tàu 9.176.02 ngày/máy (102,42%), đầu máy vận dụng bình quân 43,03 (101%). Chỉ tiêu an toàn chạy tàu năm 2009 là 40 vụ, giảm 16 vụ (25%) so với 2008, Km an toàn đạt 170.283 km/vụ, tăng trưởng 51, 923km/vụ (tăng 43%). Trong năm công tác chạy tàu đạt 100% không để xảy ra vụ tai nạn nào. Phong trào thi đua tiết kiệm nhiên liệu chạy tàu được 16 tỷ đồng (tương đương 1.463.472kg). Kế hoạch sửa chữa đầu máy và sản xuất công nghiệp vượt kế hoạch đề ra (sửa chữa cấp Rt đạt 172%, R2 đạt 135%, Rk đạt 70% và Rg đạt 109% so với năm 2008). Công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và các biện pháp đánh giá tác động môi trường, an ninh trật tự của Xí nghiệp đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đặc biệt, Công đoàn Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn là ngọn cờ đầu của Liên hiệp Sức Kéo Đường sắt về xây dựng, phát triển phong trào phát minh sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm. Nổi bật nhất là phong trào “Văn hóa - Thể thao” liên tục, đều khắp các bộ phận. Góp phần đảm bảo việc làm và đời sống ổn định cho người lao động, thu nhập trung bình năm 2009 là 5,50 triệu đồng/người/ tháng. Doanh thu đạt 4.601 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2008, 100% CB-CNV tham gia bảo hiểm xã hội. Năm 2009, Xí nghiệp có 37 sáng kiến hợp lý hóa sản xuất, 1 đề tài ứng dụng cấp Tổng công ty (chế tạo thành công giảm chấn cao su); 2 đề tài cấp Liên hiệp Sức Kéo (chế tạo thành công khớp lai quạt gió MT đầu máy đổi mới), cả 3 đề tài đã được đưa vào ứng dụng trong sản xuất, làm lợi cho Xí nghiệp 130 triệu đồng. Nổi bật về phong trào Văn hóa -Văn nghệ - Thể thao ở Xí nghiệp là sự duy trì thường xuyên quanh năm, trọng tâm là các ngày lễ lớn, các kỳ Đại hội CNVC, Công đoàn, Đoàn Thanh niên. Năm 2009, Xí nghiệp đã đầu tư mở rộng, nâng cấp Trung tâm Văn hóa - Thể thao trong khuôn viên của Xí nghiệp gần 1 tỷ đồng: 3 sân quần vợt, 4 sân cầu lông, 4 sân bóng chuyền, 9 bàn bóng bàn, 01 phòng khiêu vũ đạt tiêu chuẩn thi đấu cấp quốc gia và thành phố. Để phát triển phong trào “Rèn luyện sức khỏe để sản xuất và công tác tốt” lãnh đạo Xí nghiệp và BCH Công đoàn đã tổ chức các đợt huấn luyện miễn phí cho CBCNV, nhằm thu hút, phát hiện nhiều nhân tài cung cấp cho ngành. Nhiều cá nhân đoạt huy chương vàng ở giải Báo Đường sắt lần thứ III: Huy chương vàng bóng bàn: Phạm Lê Hoàng. Cầu lông: Nguyễn Thị Phượng Hoàng. Quần vợt: Tạ Trung Phong. Liên tục 3 năm 2006-2008 được Công đoàn Đường sắt Việt Nam tặng Bằng khen. Năm 2007 được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen về phong trào “Văn hóa - Văn nghệ - Thể thao”. Năm 2008 được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tặng Bằng khen đơn vị đạt “Chính quy -Văn hóa - An toàn”. Năm 2009 được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ Thi đua về phong trào “Văn hóa - Thể thao”. Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp Nguyễn Đình Hòa tâm sự đầy tự hào: “Nói đến phong trào Văn hóa - Thể thao hiện nay ở Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn, cả ngành Đường sắt Việt Nam đều biết”. Danh Lư