ANTT.VN – Theo Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2014 mới được công bố, lợi nhuận sau thuế của Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn (HNX: BCC) trong 9 tháng đầu đạt 51 tỷ đồng.

Xi măng Bỉm Sơn là một trong những thương hiệu lâu đời của ngành xi măng Việt Nam

Mới đây, Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn đã tiến hành công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2014.

Theo đó, nếu như Quý III/2013, Vicem Bỉm Sơn còn báo lỗ tới 14 tỷ đồng thì trong báo cáo mới được công bố thì kết quả đã trở nên khả quan hơn rất nhiều khi trong Quý III năm nay, công ty xi măng truyền thống 26 năm tuổi này đã báo lãi tới 18 tỷ đồng đưa lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đầu năm đã tăng tới 122% lên 51 tỷ đồng.

Đóng góp và sự tăng trưởng lợi nhuận tích cực đó, doanh thu BCC cũng được cải thiên tốt. Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý đạt 1.041 tỷ đồng, tăng trưởng 14% đưa doanh thu 9 tháng 2014 tăng 13,4% lên 3.200 tỷ đồng.

Song song với tăng trưởng của doanh thu, giá vốn hàng bán cũng tăng nhưng biên độ thấp hơn làm cho lợi nhuận gộp trong quý tăng đến 24,7% lên 182 tỷ đồng đưa lũy kế lợi nhuận gộp kể từ đầu năm lên 637 tỷ đồng, bằng 121% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, doanh thu từ hoạt động tài chính trong kỳ của Vicem Bỉm Sơn đã tăng trưởng đột biến tới 36 lần so với cùng kỳ 2103 lên 55 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm doanh thu hoạt động tài chính là 50 tỷ đồng, cao gấp 8,6 lần so với con số 7,3 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân dẫn tới sự tăng trưởng đột biến trên xuất phát từ khoản mục Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện phát sinh trong kỳ lên đến 54 tỷ đồng, trong khi trong năm 2013 không có số phát sinh.

Chi phí lãi vay trong năm nay của BCC cũng đã giảm được 17% từ mức 208 tỷ vào năm 2013 về còn 173 tỷ đồng. Tuy nhiên, chênh lệch tỷ giá hối đoái của các hoạt động đầu tư XDCB lại tăng tới 2,7 lần lên ức 148 tỷ đồng. Do đó, chi phí tài chính trong kỳ của Xi măng Bỉm Sơn đã tăng 23,8% lên mức 327 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 9, chi phí sản xuất theo yếu tố của Công ty là 2.906 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2013; trong đó, chi phí nguyên liệu vật liệu là 1.613 tỷ đồng, chiếm 55,5%, chi phí khác bằng tiền là 723 tỷ đồng, chiếm 24,9%.

Tại thời điểm 30/09/2014, tổng tài sản của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn đạt 5.594 tỷ đồng (giảm 3,3% so với đầu năm), trong đó, vốn chủ sở hữu là 1.212 tỷ đồng, chiếm 23,5%. Khoản mục hàng tồn kho cũng đã tăng 4,2% so với đầu năm lên 496 tỷ đồng.

Sức mạnh tài chính của Vicem Bỉm Sơn cũng có những biến chuyển khá lành mạnh khi khoản mục vay dài hạn đã 33,8% so với đầu kỳ xuống còn 1507 tỷ đồng trong đó có 2 khoản vay dài hạn với Vietinbank Bỉm Sơn (ngoại tệ và VNĐ) trị giá 1.413 tỷ đồng.

Là một trong những anh cả của ngành công nghiệp xi măng Việt Nam, tình hình kinh doanh của Vicem Bỉm Sơn đã có những dấu hiệu cải thiện khá tích cực, tuy nhiên, với tổng tài sản lên tới 5.594 tỷ đồng, lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2014 cũng mới chỉ khiêm tốn ở con số 51 tỷ đồng. Như vậy, trong khoảng thời gian ¾ năm, mỗi 100 đồng tài sản của BCC vẫn chưa tạo ra nổi 1 đồng lợi nhuận (0,9117 đồng).

N.G