Thực khách ở New York (Mỹ) phải xếp hàng dài nếu muốn thưởng thức món ăn đặc biệt của người Hoa, ăn bằng ống hút.

An Ngọc