Một số lao động (Công ty Viên Mỹ; quận Bình Tân, TP HCM) thắc mắc: “Ở công ty có một công nhân (CN) bị bệnh phải nghỉ 6 ngày. Người này có nhờ bạn xin phép nhưng người bạn đã quên, không báo với công ty.

Khi khỏi bệnh đi làm trở lại, người CN ấy đã bị sa thải với lý do nghỉ quá 5 ngày cộng dồn trong tháng không có lý do chính đáng . Thật sự người đó có bệnh và một số CN sẵn sàng làm chứng, xác nhận…”.

Xem xet rut lai quyet dinh ky luat - Anh 1

Bà Võ Như Huệ, trợ lý giám đốc, trả lời: Đúng là vừa qua có trường hợp cô N.M bị bệnh đột xuất, có nhờ bạn xin phép nhưng người bạn này đã quên. Sau khi có xác nhận của một số người ở chung nhà trọ với cô N.M, giám đốc đã xem xét và đồng ý rút quyết định sa thải. Hiện cô N.M đã đi làm bình thường trở lại.