Chiều qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì họp bàn các giải pháp triển khai hỗ trợ các dự án kích cầu