Hôm nay 23.2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII khai mạc phiên họp thứ 17. Tại phiên họp này, ủy ban sẽ dành toàn bộ thời gian cho công tác lập pháp, cho ý kiến về các dự án luật trình QH thông qua tại kỳ họp thứ 5, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; Luật Cơ yếu; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở.