(MegaFun) - Sự bứt phá kịp thời của top 3 trong đêm gala thứ 8 đã khiến nhiều khán giả "khó xử". Vậy ai sẽ "nhường" đường cho top 2 trong đêm nay?

đã khiến nhiều khán giả "khó xử". Vậy ai sẽ "nhường" đường cho top 2 trong đêm nay?