Dù một con trâu trong đàn đã bị cả bầy sư tử quật ngã nhưng con trâu đực đầu đàn vẫn dũng mãnh lao vào càn quét cả đàn sư tử ra xa.

H.N (theo YouTube)