“Huyền thoại” Honda CB400 Super Four Special Edition 2016 vẫn giữ nguyên thiết kế cổ điển bên ngoài so với các thế hệ trước và chỉ cải tiến một chút về động cơ và các trang bị tiêu chuẩn hiện đại hơn.

Xem them anh Honda CB400 Super Four SE 2016 - Anh 1

Xem them anh Honda CB400 Super Four SE 2016 - Anh 2

Xem them anh Honda CB400 Super Four SE 2016 - Anh 3

Xem them anh Honda CB400 Super Four SE 2016 - Anh 4

Xem them anh Honda CB400 Super Four SE 2016 - Anh 5

Xem them anh Honda CB400 Super Four SE 2016 - Anh 6

Xem them anh Honda CB400 Super Four SE 2016 - Anh 7

Xem them anh Honda CB400 Super Four SE 2016 - Anh 8

Xem them anh Honda CB400 Super Four SE 2016 - Anh 9

Xem them anh Honda CB400 Super Four SE 2016 - Anh 10

Xem them anh Honda CB400 Super Four SE 2016 - Anh 11

Xem them anh Honda CB400 Super Four SE 2016 - Anh 12

Xem them anh Honda CB400 Super Four SE 2016 - Anh 13

Xem them anh Honda CB400 Super Four SE 2016 - Anh 14

Xem them anh Honda CB400 Super Four SE 2016 - Anh 15

Xem them anh Honda CB400 Super Four SE 2016 - Anh 16

Xem them anh Honda CB400 Super Four SE 2016 - Anh 17

Xem them anh Honda CB400 Super Four SE 2016 - Anh 18

Xem them anh Honda CB400 Super Four SE 2016 - Anh 19

Xem them anh Honda CB400 Super Four SE 2016 - Anh 20

Xem them anh Honda CB400 Super Four SE 2016 - Anh 21

Xem them anh Honda CB400 Super Four SE 2016 - Anh 22

Xem them anh Honda CB400 Super Four SE 2016 - Anh 23

Xem them anh Honda CB400 Super Four SE 2016 - Anh 24

Xem them anh Honda CB400 Super Four SE 2016 - Anh 25

Ảnh: Thành Nhơn