Sáng 13/11/2012, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức khai mạc ''Hội thi Điều lệnh các cơ quan Bộ Quốc phòng 2012''.

Sáng 13/11/2012, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức khai mạc ''Hội thi Điều lệnh các cơ quan Bộ Quốc phòng 2012''.

Hơn 500 cán bộ, sĩ quan thuộc các cơ quan Bộ Quốc phòng tham gia Hội thi các môn Điều lệnh bắt buộc trong Điều lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam.

Các đơn vị thi môn đi đều tại Hội thi.

Đi đều chuyển thành đi nghiêm, chào.

Các sĩ quan thực hiện bài thi: Đứng nghiêm chào.

Các sĩ quan thực hiện bài thi: Bước tiến, lùi.

Các sĩ quan thuộc Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng thi điều lệnh.

Chùm ảnh: Trọng Đức