Tiền vệ người Chile đẩy bóng đập vào tường nảy ra rồi thực hiện cú sút vượt qua hàng rào cao đến 6m, bóng bay sang phần sân bên kia rồi từ từ lăn vào khung thành quay lưng về phía anh.

Q.C