- Hôm nay (22/12), Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 67 năm thành lập. VietNamNet gửi đến độc giả một số hình ảnh hoạt động thường xuyên của lực lượng Lục quân trong công cuộc xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ.

Các chiến sỹ Lữ 144 tập điều lệnh đội ngũ

Các chiến sỹ Lữ 144 trong buổi huấn luyện lê cao có vũ khí

Trung đội Thiết giáp trước giờ hành quân

Tăng lội nước của Lữ 147 tham gia huấn luyện đánh chiếm cửa mở

Tăng T54 trên thao trường của trường Trung cấp Tăng - Thiết giáp

Các học viên trường trường Trung cấp Tăng - Thiết giáp chuẩn bị hỏa lực cho bài kiểm tra bắn đạn thật

Kíp xe tăng BMP-1 thực hiện bài bắn đạn thật

Khẩu đội DKZ của Quân đoàn 2 trong dịp diễn tập quân dự bị động viên

Thao tác nạp đạn cho súng DKZ

Súng DKZ là hỏa lực mạnh thường được trang bị cho bộ binh

Sạ thủ B41, lực lượng dự bị động viên của Quân đoàn 2 chuẩn bị khai hỏa phá mục tiêu trong đợt diễn tập

Bộ binh sẵn sàng chờ lệnh tiến công

Lính bộ binh diễn tập xông pha trong khói, lửa đánh chiếm cứ điểm địch ở địa hình trung du

Huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ như một vũ khí đặc biệt là sở trường của trường Trung cấp huấn luyện chó nghiệp vụ thuộc Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng

Đoàn Lan