(VTC News) - Chiếc máy hàn xì thổi ngọn lửa nóng hàng ngàn độ vào màn hình khiến chiếc iPhone 6 gần như "chết" ngay lập tức.

Xem Clip:

Nguồn: Youtube

Vũ Thái