Donald Trump, người vừa đắc cử Tổng thống Mỹ từng bất ngờ xuất hiện trong sự kiện Wreslemania 23 của công ty đấu vật biểu diễn WWE hồi năm 2007.