(VTC News) - Cụ ông Charles Eugster, 95 tuổi ở Anh đã trở thành người già nhất chạy nhanh nhất ở cự ly 200m trong thời gian 55,48 giây.

Xem clip:

Nguồn: BBC

Minh Hân