SGTT.VN - Phim tư liệu video Thăng Long – Hà Nội xưa (ảnh)do tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã chủ biên, với sự cộng tác, thuyết minh của cố giáo sư Trần Quốc Vượng, nhà sử học Dương Trung Quốc sẽ là quà tặng nhân sự kiện 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. 1.000 bản phim (mỗi phim gồm hai DVD, mỗi DVD dài 90 phút) sẽ được gửi tặng các trường đại học, cao đẳng, phổ thông trung học tại Hà Nội. Thăng Long – Hà Nội xưa được thực hiện vào năm 1992. Bộ phim được thực hiện với mục đích tạo cơ hội nhìn lại chặng đường xưa của Thăng Long để vun đắp nền văn hiến nghìn xưa cho ngàn sau con cháu được tự hào, nhằm chuẩn bị kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. Theo TS Nguyễn Nhã, phim từng chiếu lần đầu vào tháng 11.1992 cho sinh viên, giáo viên trường cao đẳng Sư phạm TP.HCM, sau đó được nhiều trường đại học chiếu trong các giờ học lịch sử.