(VTC News) – Xe tải và bảng chữ cái alphabet, hai thứ tưởng chừng chẳng bao giờ liên quan đến nhau vậy mà lại có thể kết hợp một cách bất ngờ, ấn tượng.