Người đẹp chọn siêu xe không chỉ theo đẳng cấp thu nhập. Họ chọn xe theo ngành nghề, phong cách và cả cá tính.