(HQ Online)- Đối với phần nguyên liệu, vật tư sản xuất ra số hàng hóa XK tái nhập chuyển tiêu thụ nội địa của Công ty TNHH Piaggio Việt Nam, nếu xác định hàng hóa tái nhập là hàng hóa đã XK trước đây, thì phải nộp thuế NK, thuế GTGT (trong trường hợp đã kê khai khấu trừ thuế GTGT với cơ quan thuế) và thuế tiêu thụ đặc biệt.

Ảnh: Minh họa. Nguồn Internet.

Đó là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan trước vướng mắc của Cục Hải quan Hà Nội trong việc tính thuế đối với hàng NK sản xuất XK chuyển tiêu thu nội địa của Công ty TNHH Piaggio Việt Nam.

Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp hàng hóa là vật tư, nguyên liệu NK để sản xuất hàng hóa XK khi được tiêu thụ nội địa hải kê khai nộp thuế GTGT, xác định lại trị giá tính thuế, xác định lại thời hạn nộp thuế NK, thuế GTGT, thuế tiêu thu đặc biệt (nếu có) theo quy định tại Khoản 9 Điều 10 Thông tư 194/2010/TT-BTC. Hồ sơ hải quan đối với hàng trả NK trở lại phải thể hiện hàng hóa tái nhập là hàng hóa đã XK trước đây, có xác nhận của cơ quan Hải quan theo quy định tại Khoản 4 Điều 51 Thông tư 194.

Trường hợp hàng hóa XK là hàng hóa sản xuất từ nguyên liệu, vật tư NK phải NK trở lại Việt Nam nhưng không tái chế, tái xuất, DN không được xét hoàn lại thuế (hoặc không được xét không thu thuế nếu chưa nộp thuế) đối với phần nguyên liệu nhập sản xuất ra số hàng hóa XK phải nhập trở lại.

Trường hợp cơ quan Hải quan đã hoàn lại hoặc ban hành quyết định không thu thuế thì người nộp thuế phải nộp lại số tiền thuế được hoàn hoặc không thu đó theo quy định tại điểm c Điều 113 Thông tư 194. Nếu hàng hóa thuộc diện không chịu thuế GTGT khâu NK, nếu thay đổi mục đích sử dụng phải kê khai, nộp thuế GTGT khâu NK theo quy định với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai như quy định tại Điều 5 Thông tư 06/2012/TT-BTC.

Căn cứ quy định tại Điều 2 Thông tư 05/2012/TT-BTC thì mặt hàng xe mô tô hai bánh, dung tích xi lanh trên 125 cm3 thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Theo đó, đối với phần nguyên liệu, vật tư sản xuất ra số hàng hóa XK tại nhập chuyển tiêu thụ nội địa của Công ty TNHH Piaggio Việt Nam, nếu xác định hàng hóa tái nhập là hàng hóa đã XK trước đây, thì phải nộp thuế NK, thuế GTGT (trong trường hợp đã kê khai khâu trừ thuế GTGT với cơ quan thuế).

Trường hợp cơ quan Hải quan đã hoàn lại hoặc ban hành quyết định không thu thuế thì người nộp thuế phải nộp lại số tiền thuế được hoàn hoặc không thu đó.

Để tính khoản thuế tiêu thu đặc biệt, Cục Hải quan Hà Nội thông báo với cơ quan thuế (nơi quản lý Công ty TNHH Piaggio Việt Nam) về số xe máy tái nhập chuyển tiêu thụ nội địa của công ty để cơ quan thuế thực hiện thu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định.

Thu Trang