Khó cạnh tranh với loạt hình vận tải mới, một số tài xế xe ôm truyền thống mua lại đồng phục của đồng nghiệp chạy Grab để bắt khách dễ dàng hơn.

Hiếu Công