Xe ôm - một cái nghề hết sức đặc trưng ở nước ta đang được “số hóa”, khi mà UberMoto, GrabBike ra đời. Đi trên đường, nếu chú ý chúng ta dễ dàng nhận ra các bác tài xe ôm công nghệ đang hành nghề

Theo NLĐ