Tiêu hao ít nhiên liệu, điều hòa 2 chiều, kính điều khiển tự động là yếu tố cạnh canh bên cạnh mức giá rẻ nhất hiện nay.