TTO - Bộ Tài chính vừa ban hành mức thuế nhập khẩu áp dụng đối với mặt hàng xe hơi đã qua sử dụng có từ 15 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) thuộc nhóm mã số 8703 và 8702 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.