Người phụ nữ nhờ chàng thanh niên đóng nắp capo. Nhưng khi nắp phía sau vừa đóng, nắp phía trước mở ra.

Bảo Bình (Sưu tầm)