Sân bay Nội Bài (Hà Nội) có một luồng ưu tiên cho riêng xe công vụ tiếp cận sảnh chính; theo quy định, các xe chỉ vào sảnh 5 phút thế nhưng hàng dài những chiếc xe biển xanh, đỏ ở đây không chấp hành, thậm chí tài xế còn bỏ cả xe, đi chỗ khác.

Theo VTC1