(ANTĐ) - Đây là thông tin từ Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T (Tập đoàn T&T) - đơn vị được UBND Thành phố Hà Nội giao đầu mối thiết kế, chế tạo và cung cấp xe gắn máy 3,4 bánh dành cho thương binh, người khuyết tật.