(VietNamNet) - Với ý tưởng xây nhà phía trên những con đường, KTS Trần Đình Bá khiến người dự semina khoa học do Viện Vật Lý TP.HCM tổ chức ngày 20/6 ngạc nhiên...