Đại diện Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVN HANOI) cho biết, từ năm 2012 đến nay, tổng công ty đã thực hiện đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp hệ thống điện tại 14 xã thuộc 5 huyện vùng đồng bào dân tộc miền núi của Thủ đô.

CôngThương - Tổng mức đầu tư tính đến hết tháng 6/2014 là 107,768 tỷ đồng. Đến nay, quy mô hệ thống điện tại vùng đồng bào dân tộc miền núi của Thủ đô đã đạt được bao gồm 152 trạm biến áp (TBA) với tổng công suất 32.740kVA, bình quân 1,16kVA/hộ. Hiện, 100% số hộ đồng bào miền núi đã có điện sinh hoạt để sử dụng. Dự kiến, trong năm 2015, EVN HANOI sẽ tiếp tục đầu tư 34,511 tỷ đồng để xây dựng mới 19 TBA với tổng công suất 4.100kVA phục vụ nhu cầu về điện của đồng bào dân tộc miền núi trên địa bàn.

P.V

PHẢN HỒI