PCC1 lãi sau thuế quý III/2016 hơn 55 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ. Phần lãi của cổ đông công ty mẹ là gần 55 tỷ đồng, tăng 38,4%.

Công ty cổ phần xây lắp điện I (PCC1) công bố BCTC hợp nhất quý III/2016, với doanh thu thuần đạt gần 527,5 tỷ đồng, giảm 21,25 so với cùng kỳ năm trước. Kỳ này, giá vốn hàng bán của công ty giảm mạnh 24% nên lợi nhuận gộp chỉ giảm nhẹ 3% xuống mức 87,7 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính quý III/2016 của PCC1 đạt hơn 2 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 13,6% và đạt hơn 4,4 tỷ đồng.

PCC1 được hoàn nhập gần 4 tỷ đồng chi phí bán hàng, cùng kỳ, chi phí bán hàng của công ty là hơn 7 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp quý III/2016 đạt hơn 31,8 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,5%.

PCC1 có khoản lợi nhuận khác gần 16,6 tỷ đồng, tăng vọt so với mức hơn 1,5 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2015.

Kết quả, PCC1 lãi sau thuế quý III/2016 hơn 55 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ. Phần lãi của cổ đông công ty mẹ là gần 55 tỷ đồng, tăng 38,4%.

Xay lap dien I lai 9 thang gan gap doi cung ky - Anh 1

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, PCC1 đạt hơn 2.100 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 261,7 tỷ đồng, lên gần gấp đôi so với cùng kỳ. Như vậy, công ty đã hoàn thành 85,8% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2016.

Hết quý III/2016, tổng tài sản của công ty đạt hơn 4.238,7 tỷ đồng, tăng 30% so với số đầu năm, trong đó, tài sản dài hạn tăng từ 1.142,7 tỷ đồng lên 2.051,8 tỷ đồng. Tài sản dở dang dài hạn đạt hơn 1.587 tỷ đồng, gấp 2,24 lần số đầu năm.

Vốn chủ sở hữu của PCC1 tăng mạnh 48% lên mức hơn 2.028 tỷ đồng.

Mới đây, để chuẩn bị cho việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE), ngày 13/10/2016, PCC1 chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.