Trước khi đăng ký niêm yết trên sàn, Xây lắp điện 1 đã có đợt tăng vốn lớn thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ phiếu thưởng và phát hành riêng lẻ cho một quỹ thuộc Dragon Capital thu về gần 350 tỷ đồng.

Xay lap dien 1 (PCC1) nop ho so niem yet tren HoSE - Anh 1

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I (PPC1) từ ngày 17/10/2016. VCSC là đơn vị tư vấn niêm yết cho doanh nghiệp này.

Vốn điều lệ của PCC1 hiện đạt 752,63 tỷ đồng. Từ đầu năm tới nay, doanh nghiệp điện này đã liên tục tăng vốn. Trước đó, PCC1 đã phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 20% và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ chia thưởng 66,67%. Trong quý III/2016, PCC1 đã phát hành riêng lẻ 11,48 triệu cổ phiếu với giá 33.000 đồng/cp cho Vietnam Enterprise Investment Ltd (VEIL), một quỹ đầu tư được quản lý bởi Dragon Capital.Số vốn huy động nhằm đầu tư dự án Thủy điện Bảo Lâm.

Tổng cộng, vốn điều lệ của PCC1 đã tăng gấp 2,2 lần so với đầu năm, từ 341,7 tỷ đồng lên 752,63 tỷ đồng.

PCC1 lãi sau thuế quý III/2016 hơn 55 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ chủ yếu nhờ sự gia tăng đột biến của lợi nhuận khác. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, PCC1 đạt hơn 2.100 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 261,7 tỷ đồng, lên gần gấp đôi so với cùng kỳ, hoàn thành 85,8% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2016. Do vốn điều lệ tăng mạnh nên EPS của PCC1 vẫn giảm khá mạnh. EPS 9 tháng đầu năm giảm từ 5.540 đồng/cp xuống còn 3.474 đồng/cp.

>> Xây lắp điện I lãi 9 tháng gần gấp đôi cùng kỳ