UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn đầu tư để xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ sông Bà Rén phía Đông cầu Chìm (thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên), hoàn thành trước mùa mưa lũ năm 2013. Bờ sông Bà Rén phía Đông cầu Chìm bị sạt lở nghiêm trọng do ảnh hưởng của các đợt lũ từ năm 2011, nhiều diện tích đất đai, hoa màu bị cuốn trôi, đe dọa trực tiếp đến các hộ dân sống bên sông.

Trước tình hình khẩn cấp, địa phương đã huy động mọi nguồn lực để khắc phục tạm thời các đoạn bị sạt lở. Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho chủ trương đầu tư xử lý sạt lở bờ sông Bà Rén phía Đông cầu Chìm (tại Công văn số 9306/VPCP-KTN ngày 30/12/2011 của Văn phòng Chính phủ). UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Duy Xuyên lập dự án đầu tư đúng quy định với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 52 tỷ đồng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương đối với Dự án từ tháng 8/2012.

D.Lợi