Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Nghệ An được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 419 km đường biên giới tiếp giáp với 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn và Pô Ly Khăm Xay của nước bạn Lào. ở ngoại biên, đối diện với địa bàn tỉnh có 31 bản, thuộc 6 huyện với dân số khoảng 15 nghìn người. ở nội biên gồm có 305 thôn (bản), 27 xã biên giới, thuộc 6 huyện của tỉnh Nghệ An với số dân hơn 12 vạn người, thuộc 5 dân tộc sinh sống (Kinh, Mông, Thái, Khơ Mú, Poọng) và tộc người Đan Lai sinh sống.

Từ tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ biên giới, trong những năm qua Đảng ủy - Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng 3 tỉnh của nước bạn nhằm xây dựng địa bàn biên giới thực sự vững mạnh, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. Được sự chỉ đạo của Bộ tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An, BĐBP tỉnh đã duy trì tổ chức thực hiện tốt hiệp định quy chế biên giới Việt Nam- Lào mà Chính phủ 2 nước đã ký kết. Trong 10 năm qua đã xây dựng kế hoạch và triển khai hướng dẫn các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, với cấp ủy chính quyền địa phương các cấp, dân quân các xã biên giới tổ chức các hoạt động tuần tra, chốt chặn, mật phục, kiểm tra, xác minh trên biên giới được 1.386 đợt/ 10.437 lượt người tham gia. Phát hiện, xử lý 268 vụ/ 954 đối tượng vi phạm quy chế biên giới; ngăn chặn có hiệu quả hoạt động xâm nhập, móc nối tiếp tế cho các đối tượng xấu, ngăn chặn tình trạng di dịch cư tự do trái phép; buôn bán vận chuyển ma túy, vũ khí qua biên giới, giữ gìn ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới Việt - Lào. BĐBP tỉnh luôn chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm trong sạch địa bàn biên giới phía Tây. Đặc biệt, trong thực hiện Chỉ thị 23/ TTg của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch KT - 02 BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị cơ sở phối hợp tốt với các lực lượng Quân sự, Công an và dân quân địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát trên biên giới được 1.251 đợt/ 8.194 lượt người (trong đó tuần tra song phương với lực lượng vũ trang nước bạn Lào được 78 đợt/ 789 lượt người). Thực hiện dự án tăng dày, tôn tạo mốc quốc giới Việt - Lào, đến nay đã triển khai xây dựng được 26 vị trí/ 33 mốc quốc giới tiếp giáp với tỉnh Xiêng Khoảng. Hiện tuyến tiếp giáp với tỉnh Bô Ly Khăm Xay đã khảo sát được 5 vị trí/ 6 mốc giới. Trong giải quyết vấn đề người di cư, BĐBP đã phối hợp với các lực lượng, các ban, ngành cấp tỉnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện nhiều giải pháp nhằm hạn chế tình trạng di cư trái phép. Tuy nhiên, từ 2004 - 2009 vẫn có 417 hộ/ 2.565 khẩu di cư trái phép sang Lào (chủ yếu ở các huyện Kỳ Sơn, Quế Phong, Tương Dương). Đặc biệt năm 2009 có 126 hộ/ 1.021 khẩu hồi cư trở về tập trung tại địa bàn Quế Phong làm ảnh hưởng tới đời sống và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, BĐBP tỉnh đã phối hợp các ngành, các đơn vị tham mưu cho chính quyền địa phương phân loại quản lý và giúp đỡ nhân dân sớm ổn định đời sống, đến nay tình hình đã cơ bản ổn định. Trong những năm qua, BĐBP tỉnh phối hợp với các ngành tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An duy trì và phát huy có hiệu quả mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác toàn diện với các tỉnh bạn có chung đường biên giới. Hàng năm, thường xuyên có các cuộc gặp gỡ, trao đổi, giao ban thông báo tình hình, định kỳ và luân phiên đối với cấp tỉnh được 25 lần/ 241 lượt người; giao ban cấp huyện được 30 lần/ 418 lượt người tham gia; cấp Đồn biên phòng và xã biên giới 137 lần/ 802 lượt người tham gia, kịp thời phối hợp phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động truyền đạo trái phép, bọn tội phạm hình sự và các đối tượng qua lại biên giới để chống phá 2 nước. Hạn chế, ngăn chặn các hiện tượng di cư tự do, buôn bán ma túy, vũ khí qua biên giới. Tổ chức tốt công tác tiếp nhận qua cửa khẩu số dân di cư tự do qua Lào với 60 đợt/ 273 đối tượng và tổ chức trao trả cho Lào 73 đợt/ 403 đối tượng, đảm bảo đúng với hiệp định quy chế biên giới Việt - Lào... Từ đó tình hình ANCT và TTATXH ở khu vực biên giới 2 nước luôn giữ được sự ổn định, tạo ra thế và lực mới để củng cố, tăng cường mối quan hệ hợp tác Việt - Lào nói chung, giữa Nghệ An với các tỉnh bạn nói riêng không ngừng được củng cố, phát triển toàn diện.BĐBP tỉnh đã củng cố xây dựng được 27 cơ sở đảng tại các thôn bản, xóa 17 bản trắng về đảng viên, củng cố 146 chi bộ từ yếu kém và trung bình vươn lên khá, tổ chức bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp 228 đảng viên là người DTTS, củng cố xây dựng 68 chi hội phụ nữ, 68 chi đoàn thanh niên, 27 chi hội CCB, 31 chi hội nông dân và thành lập mới 31 chi bộ đảng. Triển khai xây dựng bản Huồi Sơn, Tam Hợp (Tương Dương) là bản điểm về mô hình phát triển kinh tế, VHXH, vững mạnh về an ninh quốc phòng ở khu vực biên giới. Đặc biệt là lực lượng cán bộ tăng cường cơ sở của BĐBP đã trực tiếp tham gia vào cấp ủy xã đã phát huy được vai trò tham mưu trong xây dựng và củng cố cơ sở chính trị ở các xã, bản gắn với đảm bảo ANTT ở khu vực biên giới. Hiện nay, BĐBP tỉnh đã đưa 24 đồng chí cán bộ tăng cường cho các xã biên giới (trong đó có 21 đồng chí giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy xã) và 59 đảng viên tham gia sinh hoạt đảng tạm thời tại các thôn (bản) tuyến biên giới Việt - Lào. Bên cạnh đó, thông qua các cuộc giao ban, trao đổi công tác, giao lưu thăm hỏi giữa chính quyền và nhân dân 2 bên nhân các ngày lễ, tết... đã lồng ghép tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân các tỉnh bạn có chung đường biên giới về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, nhất là chính sách về ngoại giao, chủ trương trong giải quyết các vấn đề liên quan đến dân tộc, biên giới lãnh thổ. Phát huy truyền thống lực lượng Anh hùng, cán bộ chiến sỹ BĐBP tỉnh Nghệ An quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền ANBG, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị với nước bạn Lào, góp phần củng cố, xây đắp mối quan hệ truyền thống hữu nghị đặc biệt của 2 Đảng, 2 Nhà nước và nhân dân 2 nước, đặc biệt là nhân dân khu vực biên giới ngày càng tốt đẹp. Ngọc Văn