Ngày 12 tháng 8, Đảng bộ trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Thành phố Hà Nội đã khai mạc Đại hội lần thứ VII (nhiệm kỳ 2010-2015) với chủ đề “Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ; tiếp tục đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, xây dựng trường vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến cùng 113 đại biểu đã về dự Đại hội.

Đảng bộ Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội, được thành lập năm 2008, trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Hà Nội (cũ) và Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Hà Tây. Nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, song Đảng bộ Trường đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu khắc phục, hoàn thành niệm vụ chính trị. Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Trường đã quản lý, giảng dạy và phục vụ 584 lớp với 54.556 học viên. Bên cạnh các chương trình đào tạo, bồi dưỡng truyền thống như trung cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên…, trường đã mở các ngành đào tạo mới là trung cấp pháp lý, trung cấp tin học; xây dựng mới nhiều nội dung, chương trình và đưa vào giảng dạy các lớp bồi dưỡng kỹ năng cho chánh, phó văn phòng, sở, ngành… Hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, thao giảng, dự giờ có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai nghiêm túc, sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Cuộc vận động đã đi vào chiều sâu, góp phần làm chuyển biến nhận thức, tư tưởng và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức trong công tác, sinh hoạt, quan hệ đồng nghiệp. Đảng bộ đã thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tích cực tham gia vào các phong trào thi đua của thành phố. Đồng thời Đảng bộ đã từng bước đổi mới nội dung, hình thức và duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong tổ chức và sinh hoạt Đảng. Những năm qua, 100% các chi bộ được công nhận trong sạch, vững mạnh; trung bình hàng năm có 97% đảng viên được công nhận là đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ được tăng cường và triển khai thực hiện có hiệu quả. Tình hình an ninh, chính trị trong Nhà trường được giữ vững… Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch mở lớp hàng năm do Thành phố giao, đảm bảo chất lượng và hiệu quả công tác quản lý, giảng dạy, học tập, phục vụ; 100% đổi mới phương pháp và 90% sử dụng phương tiện hiện đại vào giảng dạy; hàng năm đăng ký 01 đề tài cấp Thành phố; 90% cán bộ viên chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 100% tổ chức, đoàn thể trong Nhà trường đạt danh hiệu vững mạnh; 90% chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có trên 60% giảng viên có học vị từ thạc sĩ trở lên… Tán thành với phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến đề nghị Trường tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, giáo viên để mọi người có nhận thức đúng đắn, đầy đủ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, đổi mới và tạo được sự đồng thuận cao trong tổ chức triển khai thực hiện các chủ trường, nghị quyết của Trung ương và thành phố. Đồng chí đề nghị nhà trường cần coi trọng công tác lãnh đạo, xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể, vừa ngắn hạn, dài hạn, nhất là có chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Song song đó cần tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, chú trọng công tác quản lý giáo dục, rèn luyện, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và phát triển đảng viên mới...