Đồng chí Lương Ngọc Bính, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo đại hội.

Ngày 20-7-2010, tại Quảng Bình, BĐBP Quảng Bình đã tổ chức đại hội đảng bộ lần thứ XXII nhiệm kỳ 2010-2015. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Lương Ngọc Bính, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình; Thiếu tướng Trần Đình Dũng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP. 5 năm qua, Đảng bộ BĐBP Quảng Bình đã nghiêm túc quán triệt chỉ thị của trên, bám sát chức năng nhiệm vụ, tiến hành động bộ các biện pháp nghiệp vụ công tác biên phòng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng và bảo vệ an ninh biên giới, vùng biển. Tăng cường quan hệ đối ngoại, xây dựng biên giới, hòa bình, hữu nghị, đấu tranh chống tội phạm đạt nhiều kết quả, qóp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng an ninh. Trong xây dựng đơn vị, lực lượng BĐBP Quảng Bình đã chủ động sáng tạo, đoàn kết hiệp đồng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2005-2010 đề ra, nỗ lực phấn đấu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thể hiện vai trò nòng cốt chuyên trách trong bảo vệ biên giới. Năng lực, chất lượng của các tổ chức đảng, cấp ủy được nâng lên, đảng bộ đoàn kết nhất trí cao, các tổ chức quần chúng phát huy vai trò xung kích xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Các đơn vị BP tham gia thực hiện hiệu quả các chủ trương công tác địa phương về phát triển kinh tế xã hội, phòng chống lụt bão, bảo vệ tài nguyên môi trường biển..., Đồng thời đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, tham gia phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn với nhiều mô hình như khám chữa bệnh cho dân, làm nhà văn hóa cộng đồng, xây dựng điểm sáng văn hóa, trồng lúa nước...được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tin yêu. Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo linh hoạt trong đánh án, dũng cảm mưu trí phá án; quản lý chắc tình hình địa bàn, phát hiện kịp thời mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ngành chức năng ở địa phương giải quyết tại chỗ, từ đầu không để lan rộng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới. Bên cạnh đó, công tác đối ngoại biên phòng đã có bước phát triển mới trong phối hợp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới giữa BĐBP tỉnh với lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Khăm Muộn, Savẳnnakhệt(Lào) giải quyết kịp thời tình hình nổi lên liên quan đến lợi ích hai bên biên giới phù hợp với tập quán và thông lệ quốc tế. Các đại biểu bỏ phiếu bầu ban chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2005-2010, Đảng bộ BĐBP Quảng Bình cũng bộc lộ một số thiếu sót trong công tác nắm tình hình như: Chưa phát huy tốt vai trò tham mưu trong xử lý các vấn đề xảy ra trên biên giới cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình và Bộ Tư lệnh BĐBP; Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mọt số cấp ủy, tổ chức đảng có mặt chưa cao... Để khắc phục thiếu sót này, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ BĐBP Quảng Bình đã đề ra phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ tới, tập trung xây dựng, phát huy sức mạnh tổ hợp thế trận biên phòng toàn dân, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. Tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ công tác biên phòng. Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thực hiện hiệu quả các chương trình dự án của địa phương; Tạo chuyển biến cơ bản vững chắc trong chấp hành điều lệnh, nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lương Ngọc Bính, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình biểu dương thành tích mà Đảng bộ BĐBP tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ BĐBP tỉnh là phải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh thực sự là lực lượng nòng cốt trong tổ chức thực hiện công tác bảo vệ biên giới, mở rộng quan hệ hợp tác và hội nhập quốc tế với lực lượng bảo vệ biên giới của nước láng giềng. Chú trọng đổi mới toàn diện các biện pháp công tác biên phòng, coi công tác vận động quần chúng là biện pháp cơ bản để tiến hành các biện pháp quan trọng khác. Đồng thời, đổi mới phương thức nắm địch và các loại đối tượng, tập trung xây dựng thế trận bí mật để chủ động phát hiện mọi diễn biến của tình hình nội ngoại biên. Đấu tranh có hiệu quả các hoạt động xâm nhập, móc nối và các loại tội phạm buôn lậu, buôn bán ma túy... qua biên giới. Tại đại hội các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện và dự thảo báo cáo một số vấn đề bổ sung sửa đổi Điều lệ Đảng trình Đại hội XI của Đảng và bầu ban chấp hành đảng bộ khóa mới gồm 15 đồng chí. Hoa Hạ