Michinoeki là một khái niệm bắt nguồn từ Nhật Bản có nghĩa là Trạm nghỉ bên đường, vừa là một phần của kết cấu hạ tầng giao thông giúp tăng cường chất lượng dịch vụ vận tải, đồng thời hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương. Chi tiết...