Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Yên Mô (Ninh Bình) luôn quan tâmđến công tác xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng của các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ). Qua đó, tạo được sự chuyển biến rõ nét về chất, số các TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu trong toàn đảng bộ ngày một tăng, thực sự là cầu nối giữa đảng với nhân dân, lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Đảng bộ huyện Yên Mô hiện có 18 đảng bộ xã, thị trấn, 3 đảng bộ khối cơ quan và 42 chi bộ trực thuộc với 6.141 đảng viên. Xác định rõ, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên là nhiệm vụ trọng nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Huyện ủy đã có nhiều biện pháp nhằm củng cố các TCCSĐ đi đôi với nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nề nếp công tác tự phê bình và phê bình. Đồng Chí An Nhật Thành, Phó trưởng ban Tổ chức huyện ủy cho biết, bám sát nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, ban Tổ chức đã tham mưu kịp thời cho huyện ủy xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng bộ tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân giúp nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng. Nổi bật như các đợt học tập, quán triệt Nghị quyết TƯ 7; Nghị quyết TƯ 9 (khóa X); đặc biệt là Chỉ thị số 10 - CT/TW của Ban bí thư Trung ương về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Nghị Quyết số 22 - NQ/TW của BCH Trung ương về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ đảng viên”; đẩy mạnh Cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”… Qua học tập, quán triệt, nhận thức chính trị của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, hội viên được nâng lên rõ rệt, vai trò hạt nhân chính trị của đảng bộ, chi bộ cơ sở càng được khẳng định. Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cơ sở có nhiều đổi mới, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng từng bước được nâng cao. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng, đảng bộ huyện luôn coi công tác phát triển đảng viên là một trong những chỉ tiêu để đánh giá TCCSĐ hàng năm. Quán triệt tinh thần ấy, ngay từ đầu năm, Ban Tổ chức đã chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo có kế hoạch tham mưu cho Huyện ủy về có kế hoạch bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới gắn với việc nâng cao trình độ, năng lực đảng viên nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển đảng viên ở từng đảng bộ, chi bộ. Trong đó, đặc biệt chú trọng phát triển đảng viên ở những địa bàn khó khăn và vùng đồng bào có đạo. Nhờ đó, trong nhiệm kỳ qua toàn đảng bộ đã kết nạp được 1.061 đảng viên mới, xóa được thôn (xóm) trắng đảng viên và đang từng bước xóa chi bộ ghép. Bên cạnh đó,Đảng bộ huyện Yên Mô luôn coi việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một yêu cầu quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ. Thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban bí thư Trung ương, các chi bộ, đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc trong toàn Đảng bộ duy trì tốt nền nếp sinh hoạt định kỳ, phát huy dân chủ, trí tuệ, đề cao tự phê bình và phê bình. Nội dung sinh hoạt của các chi bộ ngày càng phong phú, nhất là việc đẩy mạnh sinh hoạt chuyên đề tập trung vào giải quyết những vấn đề nổi cộm được đảng viên và nhân dân quan tâm như: công tác sản xuất, tình hình an ninh trật tự tại địa bàn, chuyên đề về làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa…. Gắn với triển khai các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, đặc biệt là các chủ trương có liên quan trực tiếp đến cơ quan, đơn vị thể hiện được sự lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt đã có tác dụng tốt, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các TCCSĐ, đồng thời giúp cho các đơn vị làm tốt công tác phát triển đảng viên, tăng “sức trẻ” cho các chi bộ, đặc biệt là chi bộ thôn, xóm. Vào dịp cuối năm, căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công, huyện ủy đã chỉ đạo các TCCSĐ phân tích, đánh giá chất lượng đảng viên. Đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời những đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhắc nhở, phê bình và sử lý kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm nguyên tắc đảng. Qua đó, chất lượng hoạt động của chi bộ cơ sở trong toàn đảng bộ được nâng lên rõ nét, bình quân hàng năm có 84,7% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỷ lệ các TCCSĐ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh năm sau luôn cao hơn năm trước. Đến Đảng bộ xã Yên Hòa, huyện Yên Mô một đơn vị điển hình về công xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đồng chí Đoàn Trung Nam, Phó Bí thư đảng ủy xã cho biết: Điểm nổi bật trong công tác xây dựng đảng của Đảng bộ xã là phát huy dân chủ, khơi dậy trí tuệ của tập thể đảng viên trong xây dựng, ban hành và chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết sát với thực tế địa phương và áp dụng hiệu quả trong thực tế. Từ đoàn kết, thống nhất các chủ trương, chính sách được triển khai rất thuận lợi bởi đều có sự đồng thuận của tập thể đảng viên và quần chúng nhân dân. Trong phát triển kinh tế, Đảng bộ xã chỉ đạo thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, vận động nhân dân tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ mở rộng mô hình nuôi cá kết hợp với trồng rau đưa giá trị thu hoạch trên 1 ha canh tác lên 45 triệu đồng. Chi các bộ thôn, xóm còn có nhiều nghị quyết chuyên đề chỉ đạo thực hiện công tác pháp giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân như nghị quyết xây dựng nhà văn hóa thôn, vận động nhân dân giúp đỡ xây mới và sửa chữa nhà dột nát cho 9 hộ nghèo và gia đình chính sách… Nhờ đó, năm 2009 đảng bộ xã có 15/16 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém, 5 năm liền đảng bộ xã được huyện ủy công nhân đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh (trong đó 3 năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu). Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới đảng bộ huyện Yên Mô sẽ tiếp tục tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các TCCSĐ và của từng đảng viên, gắn với đẩy mạnh cuộc vận động vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh toàn diện, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH do Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đề ra./.