Bộ Công Thương vừa phê duyệt quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến quốc lộ 1 đến năm 2020, có xét đến năm 2025.

Bộ Công Thương vừa phê duyệt quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến quốc lộ 1 đến năm 2020, có xét đến năm 2025.

CôngThương - Theo quy hoạch, giai đoạn từ nay đến năm 2015, dọc quốc lộ 1 sẽ được xây dựng mới 79 cửa hàng xăng dầu, trong đó có 8 cửa hàng loại 1 (tối thiểu phải có 6 cột bơm, có nhà nghỉ, bãi đỗ xe qua đêm và các dịch vụ thương mại khác, diện tích đất tối thiểu đạt 5.600 m2, có chiều rộng mặt tiền khoảng 70 m trở lên), có 20 cửa hàng loại 2 và 51 cửa hàng loại 3. Cũng trong thời gian này, 68 cửa hàng hiện có được cho là lẻ, kém mỹ quan kiến trúc, không phù hợp về quy hoạch phát triển chung của địa phương hoặc có vi phạm tiêu chuẩn về an toàn sẽ bị giải tỏa hoặc di dời.

Cũng theo quy hoạch này, giai đoạn 2016 – 2020, bộ Công Thương dự kiến xây dựng mới 25 cửa hàng, gồm 4 cửa hàng loại 1, 12 cửa hàng loại 2 và 9 cửa hàng loại 3.