TTO - * Công ty tôi là công ty cổ phần (dân doanh). Năm 2008, công ty đăng ký hệ thống thang bảng lương tại Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, với mức lương tối thiểu áp dụng tại doanh nghiệp là 700.000 đồng.