Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 vừa ký kết hợp đồng xây dựng với Công ty TNHH Khách sạn Hà Nội Plaza...