Muốn hoạt động tốt phải xây dựng được quy chế phối hợp BCH CĐ và Ban Giám đốc Cty - đó là kinh nghiệm hoạt động của anh Lê Đức Tấn - Chủ tịch CĐ Cty CP Phân lân nung chảy Văn Điển (thuộc CĐ Công nghiệp Hóa chất VN). Theo anh Tấn, muốn có sự phối hợp tốt thì trước hết người cán bộ CĐ phải làm tốt chuyên môn, nghiệp vụ và biết vận động CNVCLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua LĐSX…

Xay dung quy che phoi hop cham lo nguoi lao dong - Anh 1

Chủ tịch CĐ Cty CP Phân lân nung chảy Văn Điển Lê Đức Tấn nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐVN trong lễ tôn vinh CNLĐ giỏi, cán bộ CĐ tiêu biểu của CĐ Công nghiệp Hóa chất VN.

Hàng trăm sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

CĐCS Cty CP Phân lân nung chảy Văn Điển hiện có gần 500 cán bộ, đoàn viên. BCH CĐ đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn trong công tác tuyên truyền, đào tạo, động viên NLĐ ổn định tư tưởng cũng như đời sống của NLĐ thông qua các phong trào thi đua, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Trong 5 năm (2010 - 2015) CNVLĐ trong Cty đã có 155 ý tưởng sáng tạo và đã đưa vào áp dụng 73 sáng kiến hợp lý hóa sản xuất, góp phần cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ, mang lại hiệu quả kinh tế cao với tổng số tiền làm lợi khoảng 17,3 tỉ đồng.

Trong thành tích chung ấy, có phần đóng góp của anh Lê Đức Tấn và CNVLĐ đơn vị. Với cương vị là Quản đốc phân xưởng Cơ điện kiêm Chủ tịch CĐ Cty, anh Lê Đức Tấn đã luôn sát cánh cùng đoàn viên và NLĐ trong phong trào thi đua cũng như thực hiện những nhiệm vụ của Cty giao. Những sáng kiến, sáng tạo của anh và của CB-CNVLĐ Cty trong 5 năm qua đã giúp cải thiện điều kiện làm việc của NLĐ, tiết kiệm chi phí sửa chữa, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, mang lại giá trị làm lợi hàng trăm triệu đồng, đồng thời ổn định nâng cao đời sống cho NLĐ. Với những sáng kiến, sáng tạo của mình, anh Lê Đức Tấn đã vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng LĐST của Tổng LĐLĐVN, của Bộ Công Thương và nhiều Bằng khen, danh hiệu thi đua của các cấp, danh hiệu Đoàn viên CĐ xuất sắc liên tục nhiều năm liền… Anh Lê Đức Tấn cho biết, cái khó nhất trong hoạt động phong trào CN và CĐ là phải làm sao vừa tham gia quản lý doanh nghiệp bằng việc động viên, khuyến khích đoàn viên, NLĐ hưởng ứng tích cực kế hoạch phát động thi đua tại Hội nghị NLĐ hằng năm, thực hiện hiệu quả các định mức kinh tế - kỹ thuật nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Cty và các mặt công tác, đảm bảo ATLĐ-VSMT, vừa phải chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp, quan tâm giúp đỡ mỗi khi NLĐ gặp hoàn cảnh khó khăn. Nghĩa là phải tạo được cầu nối giữa NLĐ và Ban Giám đốc để cùng đi đến một mục tiêu chung: Sản xuất phát triển, đời sống NLĐ ổn định và mỗi ngày một khá hơn.

Chăm lo cho người lao động

Hoạt động CĐ của Cty có thuận lợi là giữa BCH CĐ và Ban Giám đốc Cty đã xây dựng được Quy chế phối hợp hoạt động. Theo đó, BCH CĐ tham gia góp ý kiến xây dựng thực hiện kế hoạch SXKD, phát triển nguồn nhân lực, đầu tư xây dựng, mua sắm thiết bị máy móc, cải tiến tiết kiệm, chống lãng phí; cùng Ban GĐ chăm lo đời sống, việc làm và không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho NLĐ. BCH CĐ cũng luôn giám sát việc thực hiện TƯLĐTT. Bản TƯLĐTT của Cty CP Phân lân Nung chảy Văn Điển luôn được sửa đổi, bổ sung theo hướng có lợi hơn cho NLĐ. Cụ thể, hiện nay, trong TƯLĐTT có quy định rõ: NLĐ được hưởng 2 bữa cơm/ca làm việc (trị giá 24.000đ/bữa); bồi dưỡng độc hại trực tiếp bằng hiện vật cho những vị trí làm việc có yếu tố độc hại; CB, CNVLĐ được cử đi học các lớp tập huấn, bồi dưỡng, lý luận, nghiệp vụ công tác chuyên môn bằng kinh phí của Cty; được đi học tập, hằng năm toàn bộ CNVLĐ làm việc chính thức tại Cty từ đủ 1 năm trở lên đều được đi tham quan nghỉ mát trong nước, đối với CNVLĐ có thành tích lao động giỏi, lao động sáng tạo được tằng bằng khen cấp bộ và tương đương được tham quan, học tập ở nước ngoài; khám bệnh nghề nghiệp, được cấp thuốc điều trị những bệnh thông thường tại Cty...

“Cũng chính từ những sự chăm lo, thiết thực như vậy, BCH CĐ đã vận động được 100% CBCNVC Cty tham gia công tác xã hội từ thiện của ngành và địa phương, mỗi người đóng góp 600.000đ/năm. Năm 2015, CB, CNVLĐ đã ủng hộ các quỹ từ thiện xã hội số tiền 1,227 tỉ đồng, trong đó ủng hộ Bộ đội Trường Sa 1 tỉ đồng và địa phương - nơi Cty đóng là 68 triệu đồng…” - anh Lê Đức Tấn cho biết thêm.