Ngày 17.11, tại TP. Hạ Long, TKV đã tổ chức Tổng kết 5 năm thực hiện nghị định số 119/2004/NĐ-CP về công tác quốc phòng và sơ kết 4 năm thực hiện chỉ thị 36/2005/CT-TTg của Chính phủ về xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.

(LĐ) - Trong thời gian qua, TKV luôn coi trọng việc phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự địa phương xây dựng, quản lý lực lượng tự vệ, dự bị động viên... Thời gian tới, TKV tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ ở địa phương... T.N.D