(VOV) - Kinh nghiệm thiết lập các cuộc đối thoại tích cực, các thỏa ước và quy trình thương lượng tập thể… đã được đề cập tại diễn đàn trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp sáng nay

Lồng ghép trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững vào doanh nghiệp Nhiều doanh nghiệp chưa có ý thức bảo vệ môi trường Sáng 25/8, tại Hà Nội, Tổ chức Công nghiệp Liên Hiệp Quốc (UNIDO) đã tổ chức diễn đàn “Thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp dệt may và da giày Việt Nam”, với sự tham dự của các chuyên gia về lao động việc làm, doanh nghiệp dệt may, da giày. Diễn đàn đã nêu thực tế những ngành sử dụng nhiều lao động như dệt may và da giày đang phải đối mặt với hàng loạt những khó khăn do mức lạm phát cao, mức lương tối thiểu tăng, thiếu nguồn lao động lành nghề... dẫn đến biến động số lượng lao động, sản xuất không ổn định và thậm chí có thể dẫn đến những cuộc đình công tự phát. Diễn đàn đề cập, chia sẻ các biện pháp nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại nơi làm việc; thiết lập các cuộc đối thoại tích cực giữa người sử dụng lao động, người lao động và các bên liên quan như công đoàn và các công ty mua hàng; kinh nghiệm về các thỏa ước và quy trình thương lượng tập thể; các quy trình đối thoại nhằm đảm bảo độ tin cậy và tính minh bạch của các quy trình đối thoại… Hầu hết các ý kiến cho rằng, vấn đề mấu chốt dẫn đến đình công, lãn công, xung đột quyền lợi giữa lao động và người sử dụng lao động hiện nay, xuất phát từ mối quan tâm của chủ doanh nghiệp, chế độ đãi ngộ, lương thưởng dành cho người lao động. Chia sẻ biện pháp nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại nơi làm việc, ông Vũ Hữu Tuyên – Phó giám đốc Dự án Hỗ trợ thực hiện pháp luật lao động và thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa của Việt Nam (USAID) cho rằng: “Người sử dụng lao động ngày nay buộc phải nhìn nhận quan hệ lao động và quản trị nhân lực từ góc độ chiến lược. Nói cách khác là không chỉ nhìn từ quan niệm có tính chất truyền thống đối với hoạt động đàm phán thương lượng nội dung và điều kiện làm việc hay thực hiện chức năng công tác nhân sự và phúc lợi. Quan hệ lao động và quản trị nhân lực có mối liên hệ trực tiếp với năng lực cạnh tranh và cách thức quản trị quan hệ lao động và nhân lực có tác động đến tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như năng suất lao động, chất lượng hàng hóa và dịch vụ, chi phí lao động, chất lượng đội ngũ lao động, ngăn ngừa và giải quyết tranh chấp lao động và khuyến khích động viên người lao động phấn đấu thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp”. Nhấn mạnh đến vai trò của con người với sự phát triển bền vững, ông Florian Beranek, Cố vấn trưởng Dự án Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (UNIDO-EU) nói: “Con người có khả năng thực hiện việc phát triển bền vững- và đảm bảo rằng việc làm đó đáp ứng được những nhu cầu của hiện tại mà không làm ảnh hưởng đến khả năng của những thế hệ thương lai”. Theo ông Patrick J. Gilabert, Trưởng Đại diện UNIDO tại Việt Nam, phần lớn các doanh nghiệp ở Việt Nam là các doanh nghiệp nhỏ và vừa và năng lực của các doanh nghiệp này chưa đáp ứng được những yêu cầu về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Ông cũng cho biết thêm: “UNIDO hiện đang hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam nâng cao hiểu biết và thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nhằm tăng cường liên kết với chuỗi cung ứng toàn cầu trong sản xuất bền vững” do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ nhằm thúc đẩy các hoạt động về môi trường và xã hội của doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam, tăng cường sự hội nhập của các doanh nghiệp đó vào chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua việc nâng cao nhận thức, hiểu biết và thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trên cả ba phương diện chính: sản xuất hợp lý về mặt môi trường, cải thiện thông lệ về lao động và nâng cao năng lực cảnh tranh quốc tế.”./.