(HNM) - Ngày 18-2, LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tổ chức quán triệt công tác tổ chức đại hội CNVC, hội nghị CBCC, hội nghị NLĐ cho hơn 50 đại diện lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị, DN thuộc nhiều thành phần kinh tế trên địa bàn.

Tại buổi tập huấn, lãnh đạo LĐLĐ quận trực tiếp quán triệt các quy định của cơ quan thẩm quyền về việc tổ chức đại hội CNVC, hội nghị CBCC, hội nghị NLĐ. Đồng thời, hướng dẫn quy trình cụ thể về quy trình tổ chức ở từng loại hình cơ quan, đơn vị, DN. Lãnh đạo LĐLĐ quận đặc biệt lưu ý, việc xây dựng thỏa ước lao động tập thể và lắng nghe ý kiến của NLĐ về phương hướng phát triển sản xuất, kinh doanh sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ và phát triển DN.