KTĐT - Ngày 21/1, quận Ba Đình đã tổng kết phong trào thi đua năm 2012, phát động thi đua năm 2013.

Năm 2012, Ba Đình là một trong số ít quận vượt chỉ tiêu thu ngân sách, đạt trên 3.200 tỷ đồng, bằng 101,3% dự toán giao, giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh tăng 105%... Công tác xây dựng và quản lý đô thị có chuyển biến tích cực, không có vụ việc nổi cộm, tỷ lệ công trình xây dựng có phép đạt 98,7%; hoàn thành công tác GPMB các dự án quan trọng, như: Ga S8, 34A Trần Phú, 86 Ngọc Khánh, nhà Quốc hội…An sinh xã hội bảo đảm, giới thiệu và giải quyết gần 6.000 lao động, việc làm; giảm 201 hộ nghèo, và không có hộ gia đình chính sách nghèo; quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được hơn 3 tỷ đồng… Kết quả trên, có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo trao Bằng khen cho các đơn vị của quận Ba Đình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2012.

Đến dự và phát biểu với hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đề nghị quận Ba Đình phát huy kết quả đạt được đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng Ba Đình vững về chính trị, mạnh về kinh tế. Trong đó, cần tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng bộ, tạo sự đoàn kết thống nhất, đồng thuận cao trong nhận thức và hành động để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. Cùng với phát triển kinh tế, quận Ba Đình cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Năm kỷ cương hành chính, nâng cao năng lực và trách nhiệm công chức, duy trì kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…; nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, phát huy quyền làm chủ của nhân dân để thực hiện các mục tiêu trên.

Chủ tịch lưu ý quận chuẩn bị cho nhân dân đón tết Quý Tỵ, chú trọng quan tâm chăm lo tới các hộ nghèo, gia đình chính sách, cán bộ lão thành, người có công với cách mạng, bảo đảm, mọi nhà, mọi người đều đón tết đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.