(Baonghean) - Phát huy những thành tích 70 năm qua, phường Hòa Hiếu (TX Thái Hòa) đang nỗ lực, quyết tâm xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh.

Xay dung phuong Hoa Hieu (Thai Hoa) dat chuan do thi van minh - Anh 1

Quang cảnh phường Hòa Hiếu (TX. Thái Hòa). Ảnh: Sỹ Minh

P.V: Xin đồng chí cho biết những dấu mốc đáng nhớ trong chặng đường 70 năm thành lập và phát triển của Đảng bộ phường Hòa Hiếu?

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng: Ngày 20/10/1946 cách đây 70 năm, tại căn nhà nhỏ nằm ở đỉnh dốc trên đường xuống bãi sông Hiếu, đồng chí Phan Đình Lại, cán bộ tổ chức Huyện ủy Nghĩa Đàn đã trực tiếp chỉ đạo thành lập Chi bộ xã Thái Hòa - tiền thân của Đảng bộ phường Hòa Hiếu ngày nay. Buổi đầu thành lập, chi bộ chỉ có 3 đảng viên, đồng chí Trần Ngọc Cán làm Bí thư chi bộ.

Sự ra đời Chi bộ Đảng ở Thái Hòa vừa là do yêu cầu của cuộc kháng chiến kiến quốc, vừa phản ánh phong trào cách mạng của địa phương lúc bấy giờ. Tại phiên họp đầu tiên, Chi bộ Thái Hòa đã xác định nhiệm vụ chủ yếu lúc bấy giờ là tăng cường đoàn kết toàn dân, góp sức xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân, hăng hái tham gia kháng chiến kiến quốc, chăm lo bồi dưỡng nhân tố tích cực để phát triển đảng viên mới.

Tháng 11/1967, vào giai đoạn ác liệt của cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc xã hội chủ nghĩa của đế quốc Mỹ, Chi bộ Thái Hòa tổ chức Đại hội lần thứ XII với dấu ấn quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Đảng: từ chi bộ trở thành Đảng bộ với 47 đảng viên.

Sau chiến thắng của cuộc Tổng tiến công mùa Xuân năm 1975, đất nước hoàn toàn độc lập và đặc biệt từ năm 1986, dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI về thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển sản xuất thủ công nghiệp, chế biến nông lâm sản, mở rộng hoạt động thương mại dịch vụ... với cách làm đó đã huy động được nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân, khai thác được tiềm năng kinh tế của cả vùng.

Xay dung phuong Hoa Hieu (Thai Hoa) dat chuan do thi van minh - Anh 2

Hòa Hiếu đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ

Thực hiện Nghị định 164/2007/NĐ ngày 15/11/2007 của Chính phủ “Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghĩa Đàn để thành lập thị xã Thái Hòa; thành lập các phường thuộc thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An”, ngày 19/5/2008 thị trấn Thái Hòa đổi tên thành phường Hòa Hiếu.

Trải qua 2 kỳ đại hội: Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và Đại hội XXIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, quyết tâm thực hiện mục tiêu "xây dựng phường Hòa Hiếu thực sự xứng đáng là phường trung tâm của thị xã Thái Hòa và đạt chuẩn đô thị văn minh", phường Hòa Hiếu đã tích cực phối hợp với các cấp, các ngành cũng như phát huy nội lực cơ bản hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị với những công trình dấu ấn như: Lâm viên Bàu Sen, hệ thống đường giao thông D2, D3, N2, N6, dự án thoát nước mưa và xử lý nước thải; xây dựng nhà văn hóa đa chức năng của phường, sửa chữa, nâng cấp trụ sở cơ quan phường; đầu tư làm các tuyến đường nội thị đảm bảo theo các tiêu chí văn minh... tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, phấn đấu đến năm 2020 có trên 70% hộ khá, giàu; hộ nghèo giảm còn dưới 1%, tiếp tục duy trì hệ thống trường học, trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia.

Đảng bộ phường từ chỗ chỉ có 3 đảng viên ngày đầu thành lập đến nay đã có 582 đảng viên sinh hoạt tại 19 chi bộ trực thuộc, Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc thực sự là hạt nhân chính trị ở cơ sở cùng với chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

P.V: Được xác định là phường trung tâm của thị xã Thái Hòa, vậy xin đồng chí nói rõ hơn Đảng bộ phường đã và đang chỉ đạo những định hướng phát triển gì để tương xứng với vị thế đó?

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng: Như trên đã đề cập, Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định mục tiêu xây dựng phường Hòa Hiếu xứng đáng với vị trí là phường trung tâm của thị xã Thái Hòa. Theo đó, Đảng bộ phường xây dựng các nghị quyết, đề án để hiện thực hóa mục tiêu đề ra. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế: tập trung nâng cao chất lượng hoạt động thương mại; ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng chợ Hiếu, các tuyến đường giao thông; thu hút và khuyến khích các nhà đầu tư vào các lĩnh vực thương mại - dịch vụ như: trung tâm buôn bán, siêu thị, khách sạn... Đầu tư làm điểm xây dựng các mô hình “sản xuất thực phẩm sạch”; phát triển mô hình trồng hoa, cây cảnh nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích.

Công tác chỉnh trang đô thị tiếp tục thực hiện có hiệu quả "Đề án quy hoạch và xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị giai đoạn 2013 - 2020, tầm nhìn sau năm 2020” và Đề án "Xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị". Tiếp tục đầu tư xây dựng các tuyến đường, nhà văn hóa khối với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành của công dân về tuân thủ các quy định quản lý trật tự đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả lâm viên Bàu Sen gắn với các hoạt động cộng đồng vui chơi, giải trí...

Xay dung phuong Hoa Hieu (Thai Hoa) dat chuan do thi van minh - Anh 3

Giờ học của cô và trò Trường tiểu học Hòa Hiếu. Ảnh Hữu Nghĩa

Nhờ định hướng đúng đắn và sự nỗ lực quyết tâm cao của Đảng bộ và toàn dân, trong điều kiện khó khăn chung nhưng tốc độ tăng trưởng vẫn đạt khá cao, bình quân hàng năm đạt 16,8%. Cơ cấu kinh tế tương đối ổn định, thương mại - dịch vụ chiếm trên 60%, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiếm 39%. Hình thành một số dịch vụ chất lượng cao như siêu thị, dịch vụ y tế. Phường có 5 trường thì cả 5/5 trường đã đạt chuẩn Quốc gia, trong đó 2 trường tiểu học đều đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2...

P.V: Ngoài nỗ lực xây dựng xứng tầm phường trung tâm của thị xã thì điều kiện đạt chuẩn đô thị văn minh là hết sức cần thiết, vì vậy để thực hiện thành công đề án này Đảng bộ phường Hòa Hiếu cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ gì trọng tâm?

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng: Với mục đích, ý nghĩa là tập trung xây dựng phường Hòa Hiếu đạt chuẩn đô thị văn minh, hình thành nếp sống văn minh, văn hóa tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xứng đáng là phường trung tâm của thị xã Thái Hòa. Với ý nghĩa đó, Hòa Hiếu đã và đang thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền cũng như công tác tập hợp quần chúng nhân dân của MTTQ và các đoàn thể; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, mặt trận, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, huy động sự tham gia tích cực của người dân trong việc xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị...

Xay dung phuong Hoa Hieu (Thai Hoa) dat chuan do thi van minh - Anh 4

Lãnh đạo phường Hòa Hiếu chỉ đạo giải tỏa hành lang ATGT, đảm bảo văn minh đô thị.

Hai là, phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, truyền thống 70 năm của Đảng bộ tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị một cách sâu rộng và đồng bộ, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng đối với việc xây dựng, giữ gìn, phát huy đời sống văn hóa, nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo trật tự đô thị và hành lang an toàn giao thông, ý thức chăm sóc, bảo vệ cây xanh...

Ba là, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò và thực hiện nghiêm túc việc xây dựng gia đình văn hóa, khối văn hóa, cơ quan văn hóa. Bổ sung các tiêu chí về xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị vào hương ước, quy ước, xem đó là tiêu chí để bình xét, công nhận danh hiệu văn hóa hàng năm.

P.V: Cảm ơn đồng chí!

Hồng Sơn

(Thực hiện)