Ngày 24/12, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội (LĐ- TB- XH) tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp và Quyết định số 1129/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai Chỉ thị số 22.

Theo Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Nguyễn Thị Kim Ngân, trong cơ chế ba bên, Nhà nước là bên thứ 3 giữ vai trò dung hòa các xung đột, tranh chấp giữa giới doanh nghiệp và người lao động, do vậy điều trọng hàng đầu là phải xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định hơn là tham gia giải quyết những hệ lụy phát sinh. Trên thực tế, việc xây dựng mối quan hệ hài hòa 3 bên gặp không ít khó khăn do ở nhiều địa phương chưa hình thành các tổ chức đại diện cho giới doanh nghiệp; trong các cuộc thương lượng, đối thoại, doanh nghiệp và người lao động chưa tìm được tiếng nói chung để xây dựng mối quan hệ lao động như ý muốn. Hệ lụy là nhiều cơ quan, ban ngành liên quan phải tốn nhiều thời gian, tiền của khi tham gia giải quyết các vấn đề về lao động. Đại diện cho giới chủ doanh nghiệp, ông Phùng Quang Huy - Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trăn trở: giới làm luật Việt Nam vẫn chưa tạo được các hành lang pháp lý rõ ràng, đồng bộ, luật còn chồng chéo. Không ít doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam làm ăn trở nên lúng túng, không biết tiếp cận cơ quan nào để giải quyết các vấn đề liên quan đến lao động. Trong thời gian tới, Bộ LĐ-TB-XH tiếp tục phổ biến, tuyên truyền và triển khai việc thực hiện Chỉ thị và Quyết định nói trên đến tất cả các địa phương. Bộ cũng chủ trì nhiều cuộc họp, hội thảo để lấy ý kiến, sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn cho kịp tiến độ trước khi trình Quốc hội thông qua. Đẩy mạnh và duy trì thường xuyên cơ chế tham vấn, đối thoại ba bên nhằm tháo gỡ ngay từ đầu các vướng mắc về cơ chế, chính sách lao động. Các ban ngành, chính quyền địa phương tiếp tục triển khai chương trình xây dựng nhà lưu trú, đào tạo nghề, nâng cao đời sống vật chất văn hóa cho công nhân. Việc thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1129/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã làm chuyển biến nhận thức của cấp ủy Đảng, các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp về nhiệm vụ xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB-XH, trong năm 2009 số cuộc đình công đã giảm rõ rệt về số lượng và quy mô so với năm 2008, thời gian xảy ra đình công ngắn, không có hiện tượng quá khích. Trình độ chuyên môn, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được cải thiện rõ rệt, năm 2009 mức lương bình quân của người lao động trong các doanh nghiệp ước đạt 2.750.000 đồng, tăng 6,5 % so với năm trước./.