(NLĐ) - UBND TPHCM vừa giao liên sở Tài chính - GTVT phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng lại mức thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TP theo đúng quy định của Bộ Tài chính và phù hợp với đặc thù của TP, trình UBND TP thông qua trong tháng 8-2010.

Trước đây, mức phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TP được xây dựng dựa vào bảng giá đất. Trong thời gian tới, UBND TP sẽ kiến nghị Bộ Tài chính điều chỉnh Thông tư số 97 ban hành ngày 25-5-2006 theo hướng thu phí dừng, đỗ ô tô theo thời gian và thu theo phương pháp lũy tiến để góp phần giảm ùn tắc giao thông và lấy nguồn thu đầu tư cho cơ sở hạ tầng giao thông TP.