VH- Ngày 30.3, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS Việt Nam đã họp thông qua các kịch bản thuộc hoạt động văn nghệ - dạ hội chào mừng Đại hội toàn quốc. Ông Giàng Seo Phử, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Đại hội chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Tiểu ban Văn nghệ - Dạ hội đã trình bày kịch bản của một số hoạt động chính chào mừng Đại hội như Festival học sinh, sinh viên DTTS Việt Nam; Phim tài liệu về cộng đồng các dân tộc Việt Nam; Triển lãm giới thiệu bản sắc văn hóa và thành tựu của các DTTS Việt Nam; Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội... Chỉ đạo cuộc họp, ông Giàng Seo Phử yêu cầu các tiểu ban khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội. Đối với hoạt động văn nghệ - dạ hội, cần nhanh chóng hoàn thiện kịch bản, thể hiện được Đại hội là diễn đàn giao lưu, trao đổi, tạo sự đồng thuận và niềm tin vững chắc của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Quánh Nga