Ngày 26/10, Bộ VHTT&DL phối hợp UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị xây dựng hồ sơ quốc gia “Nghệ thuật xòe Thái” trình UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Xay dung Ho so trinh UNESCO cong nhan xoe Thai la di san the gioi - Anh 1

Tại Hội nghị, lãnh đạo Cục Di sản Văn hóa Việt Nam đã công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng hồ sơ quốc gia “Nghệ thuật xòe Thái” đề nghị UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, gồm đại diện Bộ VHTT&DL; đại diện các tỉnh Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu và Sơn La. Sau đó, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam đã trình bày dự thảo đề án xây dựng hồ sơ nghệ thuật xòe Thái, các bước thực hiện hồ sơ và dự trù kinh phí cho toàn bộ nội dung đề án.

Cũng tại Hội nghị các đại biểu đã khẳng định giá trị của nghệ thuật xòe Thái vùng Tây Bắc, trao đổi các kinh nghiệm trong việc xây dựng hồ sơ đối với các di sản của Việt Nam đã được UNESCO công nhận, đồng thời, đại diện các tỉnh có di sản đã phát biểu, trao đổi ý kiến xung quanh các vấn đề: những cách thức trong việc phối hợp triển khai xây dựng hồ sơ, kinh phí thực hiện, sự tham gia của các đơn vị liên quan… Mục tiêu đặt ra là sẽ ghi danh nghệ thuật xòe Thái ở 4 tỉnh Tây Bắc trong danh sách Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2019.

Minh Sơn