Vừa qua tại TP HCM, Trung tâm Trọng tài thương mại luật gia Việt Nam và Trung tâm Truyền thông pháp luật Việt Nam tổ chức hội thảo với nội dung xây dựng hành lang pháp lý bảo vệ nước mắm truyền thống. Ai đứng sau Vinastas vu vạ nước mắm truyền thống?1 Vinastas “không độc lập, tin cậy và minh bạch” trong vụ nước mắm arsen1

Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, sau sự cố truyền thông về “nước mắm nhiễm Asen” vừa qua, các cơ quan chức năng cần có văn bản quy định cụ thể về nước mắm công nghiệp và nước mắm truyền thống để người tiêu dùng phân biệt rõ ràng.

Các cơ quan pháp luật cũng thông tin và lưu ý với các doanh nghiệp sản xuất nước mắm về việc chuẩn bị các cơ sở pháp lý như quyền sở hữu trí tuệ, chỉ dẫn địa lý v.v… để khi xảy ra sự cố trong cạnh tranh thì có thể khởi kiện để đảm bảo quyền lợi của mình.

Xay dung hanh lang phap ly cho nuoc mam truyen thong - Anh 1

Hội chợ thương mại cho nước mắm truyền thống

Xay dung hanh lang phap ly cho nuoc mam truyen thong - Anh 2

Việc xây dựng pháp chế sẽ bảo vệ chất lượng cho nước mắm truyền thống trong thương mại

Xay dung hanh lang phap ly cho nuoc mam truyen thong - Anh 3

Xay dung hanh lang phap ly cho nuoc mam truyen thong - Anh 4

Xay dung hanh lang phap ly cho nuoc mam truyen thong - Anh 5

Nước mắm sản xuất theo phương thức truyền thống

Xay dung hanh lang phap ly cho nuoc mam truyen thong - Anh 6

Xay dung hanh lang phap ly cho nuoc mam truyen thong - Anh 7

Hiện nay, nhiều cơ sở sản xuất nước mắm rất thiếu thông tin về pháp lý, về quyền sở hữu trí tuệ. Việc công bố thông tin không chính xác vừa rồi của Hội Bảo vệ người tiêu dùng (Vinastas) đã gây thiệt hại không nhỏ cho ngành sản xuất nước mắm truyền thống, các cơ sở sản xuất nước mắm có thể kiện để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những cá nhân, đơn vị tham gia vào việc thông tin sai sự thật này.

Phan Linh